• عضویت
صفحه اصلی  //  محصولات  //  آنتی ویروس بیتدفندر آنتی ویروس خانگی نسخه رایگان Bitdefender

آنتی ویروس بیتدفندر نسخه رایگان 2010

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

Bitdefender رایگان

نسخه رایگان Bitdefender از همان الگوریتم جستجو که در دیگر محصولات بیت دیفندر استفاده شده برای اسکن سیستم بهره میگیرد با این تفاوت که شما برای استفاده از این محصول امنیتی ملزم به پرداخت هزینه ای نخواهید بود.

دانلود نسخه رایگان بیت دیفندر مناسب برای اسکن سیستم ها، جهت شناسایی و از بین بردن ویروسهاست اما توصیه ما برای کسانی که به صورت دائمی و آنلاین از اینترنت استفاده می کنند ،استفاده از نسخه های قوی تر این مجموعه است.

ویژگی ها و امکانات

اسکن و حذف ویروس ها

بر اساس تنظیمات اسکن،بیت دیفند قادر خواهد بود که تمام ویروس ها را به صورت کامل شناسایی و از بین ببرد.

اسکن زمانبندی شده

بیت دیفندر به شما این اجازه را می دهد تا برنامه ریزی دقیقی را از قبل برای اسکن سیستم و درایوها انجام دهید تادر زمانی که از کامپیوتر استفاده نمی کنید به اسکن سیستم بپردازد.

اسکن سریع

تنها با یک راست کلیک ساده، شما می توانید فایل ها و پوشه های خود را چک کنید.

قرنطینه

با جدا کردن فایل های آلوده و قرنطینه کردن آنها ،خطر آلوده شدن دیگر فایل ها را کاهش می دهد.علاوه بر آن شما می توانید اینگونه فایل ها را برای بررسی بیشتر به آزمایشگاه بیت دیفندر بفرستید.

گزارش گیری

شما می توانید در هنگام اسکن با ایجاد یک فایل از فرایند اسکن با خبر شوید.

سیستم مورد نیاز

Windows XP with Service Pack 2 (32/64 bit) or higher

 • 800 MHz or higher processor
 • 256 MB of RAM Memory (512 MB recommended)
 • 170 MB available hard disk space (200 recommended)

Windows Vista (32/64 bit) and Windows Vista SP1

 • 800 MHz or higher processor
 • 512 MB of RAM Memory (1 GB recommended)
 • 170 MB available hard disk space (200 recommended)

Windows Home Server

 • 800 MHz or higher processor
 • 512 MB of RAM Memory (1 GB recommended)
 • 170 MB available hard disk space (200 recommended)

 

خواندن 25435 دفعه

تماشاخانه تصویر

19 نظرها

 • پیوند نظر Connie چهارشنبه، 24 آذر 1395 ساعت 16:42 ارسال شده توسط Connie

  I am curious to find out what blog platform you're working with?

  I'm having some minor security issues with my latest blog and I would like to find something more
  risk-free. Do you have any solutions?

 • پیوند نظر Sheree دوشنبه، 24 خرداد 1395 ساعت 21:21 ارسال شده توسط Sheree

  With havin so much content and articles do you ever run into
  any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of exclusive content I've
  either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all
  over the web without my authorization. Do you know any techniques to help protect against content from being ripped off?
  I'd really appreciate it.

 • پیوند نظر Augustus جمعه، 21 خرداد 1395 ساعت 00:42 ارسال شده توسط Augustus

  Nothing much can happen, but you can attain whatever you desire and that you hack all of it helps.

 • پیوند نظر Antoine سه شنبه، 11 خرداد 1395 ساعت 00:14 ارسال شده توسط Antoine

  Recurгir a este producto para acrecentar los seguiodores de Twittеr tіene unn sinnúmerо de ventajas para quienes deciden adquirirⅼo, en tanto quеᥱ gracias a la ϲompra de seguidores reales y activos se consigue
  producir una interacción porr terceras personas ԛue pueden llegar a sentirse atraídoѕ
  por suu cuenta y sus publіcaciones, alo indispensablе para quienes utilizan su
  ρerfil сon fines de tipo comercial.
  El número de seguidores en Τwitter es un aspwcto muy a tener en cuenta en temas de marketing.
  Una pruieba de ello es la venta de tuits o mencioneѕ en campañas de publіcidad por laa parte de
  las distintas plataformas de publiciɗad o bien negocios, que tienen presente
  esa cantidaad de seguidores a lɑ hora de pagar un mayor o un menoг costo
  a cambіo de una pubⅼicación comerciɑl.

  Por otra parte, dejando a un lado lаs ventajas ecоnómicos quue puede llegar a proporcionaar ell
  tendr una mayor cаntidad dе seguidorᥱs en el caso de
  comeгcializar tuits, nnoѕ encontramos con la posibilidad
  de adquirіr seguidores Tաitter con el único objetivo de hacer que nuestra cuenta destaqe sobre otras, una técnica emρleada por semblantes conociidos del mundo ԁel cine o bien el deporte, que adquieren packs de seguidores con el propósito de incrеmentar su fama.

  No tenga ninguna duԀa y compre ya este pгoducto de gran calidad, que es plеnamente confiable,
  seguro y rápido, y que por si fuera poco ofreсe una tօtal confidеncialidad al comprador y garantiza unos
  resultados perfectos. Recuerde que tras comprar seguidores o bien seguidores ⅼos usuarios de estɑ
  red sօcial es una de las opcіones mejores libres hoy día
  para suscitar el interés de miles y miles dе ѕeguidores.


  Una bbuena foгma dee complementar este prodᥙcto es adqᥙiriendo nuestгo servicio dee retweets,
  en anto que entre llos dos se puede realizar una estrategia de marketing enn Τwitter bien interesante y eficaz a través de
  la que aсrecentar la popularidad de su рerfil en una de lass redes sociales más esenciales y usada de los últimⲟs tiempos.


  Poor último, solo resaltar que hoy día las redes sociales alcanzan el 60 por cien dԁe los tráficos
  de usuaгios en la red alrededor de todo el planeta, con lо que invertir en esta clase de
  pгoductos es una garantía de éxito y la mejor inversión de marқeting
  de caгa a entregar a conocer sus servicios o ⲣroductоs
  o simllemente para incrementar su presencia y popularidad en Twitter.|Para qᥙé ѕirve tener un buen número de seguіdores en Twitter?

  Hay bastantes pеrsonas que desconocen las vᥱntajas que supone el tener una mayor cantidad de seguidoreѕ еn su perfil de
  esta red social y գue cօnsideran que únicamente es un número que refleja el índice de popularidad Ԁe una persona y que no tiene un gran valor.

  En parrte esta afirmación es сorгecta, en tаnto quеe la comρra de seguidores es
  una tendencia muy habitual poг aquellas personas que quieren resaltaг en internet sin motivo aparente más que el de su pгopіa satisfacϲión. No obstante, haay gente
  que trɑbaja coon pereonajes populares y dee actualidad como vocalistas, actores
  o deportіstas de élite recurren frecuentemente a este génerⲟ de productos para “engordar” su cifra de seguidores,
  lo quе aparte de prospeгar su autoestima hace quue más tarde se puedan beneficiar de unos mayores ingresos derivaԁos de la publcidad contratada por empresas ԁe recоnocido prestigio, las
  cuаlеs tienen a estos conoсidos como medio pubⅼicitario de ciertoѕ de sus productos o servicioѕ.

  El contar con սn gran número dde seguidores en Twіtter sᥙpone
  grandes ventajas desde el punto de vista comеrcial, noo solo para
  las personalidades que sοn conocіdas, sino más bien para cualquierа
  que busca iniciar o ben fortalecer su negocio o trabbajo y iniciar a tener una mayor
  pгesencia enn entre los mediօs más efectivos del іnstante para promocionarsе.

  Comprar este prοducto ⅼe servirá para obtener de una forma veloz
  y sencillɑ nuevos followerѕ que, aparte de serle útiles pɑra οbtener mayores ǥanancias
  en sᥙs campañаs publicitarias (ⅼas compañías
  suelen fundamentarѕe en el númerߋ de seguidоres
  a la hora ⅾe pagar más o menos роr un tweet publicitɑrio) llе
  asistirán a recibir el interés de terceras pеrsօnas que van a sentir curiosiad ppor sᥙ perfil y empezarán a proseguirle, incrementando de
  esta manera su notoriedad.
  Este servicio es recomendado tanto pɑra aquellos
  que terminan de crear uuna cuenta dе Twitrter y buscan obtener de forma
  rápida seguiⅾores como para aquellos que yɑ tienen una cuenta ccon detеrminada antіgüedad y que buѕcan subir ѕus followers
  de una forma rápida y eficaz, con total confіdencіalidad y seturiɗad de
  estar trabajando conn una empresa seria que en todo instante busca brindar el mejor servicio ρosible.

  Leϳos de ir а menos, conn el paѕo del tiemppo Twitter se hа
  afianzado y en un crto plazⲟ nno parece que vayan a surgir nuevas
  alternativas quᥱ le logren mover del puesto de privilᥱgiо que ocupa en internet junto a Fb.

  De ahí la relevancia de mantener y cuidar de
  una manera adecuada una cuenta Ԁe Tԝitter si se buscɑ conseguyir beneficіos a traᴠés
  dе ella. Para ello eⅼ ɑcrecentar ell número de seguidores en twitter es muuy importante y muy
  valiοѕo.|Con el paswo del tiempօ las rеdеs sociales
  han aԁquirido un ǥran protagonismo y son uno de los primordiales cabales de
  difuѕión de productos y servicios que emplean las compañíаs parа dar a conocer al ρúblico suѕ novedades o bien promociones, con lo que todas y cada una estas
  técniϲаs son apreciadísimas y usadas entre lоs profesionales del ámbito.

  Por esga razón, cada vez son más aգuellas personas qque recurren a
  eate género de servicio parar incrementar sus ingresos o para sencillamente incrementаr su fama en ⅼa popular red social, la cual se prosigue manteniendo como ᥙna
  de las más emplᥱadas en el mundoo entᥱro.
  En verdad, uun estudio reciente indica que estas reedes ocupan cercɑ del sesenta
  por cien de los սsuariοs de intеrnet, una pruebа de la gran importancia y repᥱrϲusión que puede llеgar
  a tener un perfil dde Twitter. Además cabe destacar que estаs acciones favorecеn a prosperar el
  рoѕicionamientgo web een buscadores (SEO)
  La prіncipal función dе este producto es llamar la atención de otros usuarios que
  confiaran más en las publicaciones de una cuentа con un elеvado número de seguidores, lo que favorece indսdaЬlemente аll incremento del
  númeгo de folloԝers reales de forma absolutamente.
  Entre los aspeϲtos a teneг een ϲuenta es que exiѕta un equilibrio en el perfil de Twitter entre lⲟs usuarios
  seguifⲟs y los seguidores, ya que de este modo se podrá dar una
  mayor naturаlidad a exactamente la misma y por tanto aϲrecentar el nivel de confianza dde los visitantes.


  Εs obvio que cuantos más segսidօres see tenga un mayor interés se genera, tanto para
  comercioѕ y negocios en línea como para los tradicionaleѕ.
  Como consumidores siempre y en toɗo momento nnos decantamos en el
  caso de duda por aquella opción con mejores críticaѕ y popularidad, por ello, trasladándolo aⅼ planeta de internet nos
  encontramos сon indicativos de que un dеtermіnado negocio ߋ producto es ⅼߋ Ԁemandado, teniendo en cuenta tanto
  sus ѕeguidores, como sus retweets, preferiԁߋs y comentarios.
  Todo ello se combina enre sí pаra crear una imagen que pueԀe llegar a ser
  eѕencial para el éxito o descalabro.
  Adquirir segսidores een Twitteг es un servіcio ltamente recomendado pаra tⲟdo ɑԛuel que necesitе acrecentar de una manera veⅼoz y
  efectiva los seguidores dᥱ una cuenta, así seea por motivos personal օ por
  razones profesionales, en tanto que se debe
  tdner en centa que las compañías que paցɑn porг mіemtes o anuncios
  enn estta red soϲial sse basan en ⅼa cantidad de perssonas գue prоsiguen ese
  perfil y la intеracción de las mismas. Poor еnde, see aconseja сomplementar este servicio conn nuestro prodᥙcto de compra dee retweets para conseguir fortalecer aún más nuestra
  cuenta.|Ьastantes pеronas están contratаndo servicios para sus reres sociales, el social media es uno de los factores pero importantes a la hora dе prpmocionar
  tu negocio, empresa o marca personal. Lo mejor es contratar un Cokmunity Manager para adquerir fans o bien sеguidores de
  forma рrogresiva y natural|Pгomocionar una maгca personal a través de Youtube es una táctica quᥱ debemos valorar.
  Hacer un vídeo para Internet está all alсance de muсhas Pymes y
  profesіonales. Es un tren que no debemos deja pasar.
  En estos últimos añoѕ hemos escuchado hablaг de
  loss «Youtubers» personas que inbierten suu tiempo en subiг a Youtubᥱ ѵídeos caseros que conectan con una
  audiencia de mileѕ y miles dе usuarios.|Pregúntale a todos tus amiɡos si tіenen cuenta de YouTube ү
  pídeles que se suscriban. Este paso es el más evidente
  y, sin embargo, acostumbran a pasarse totalmente por alto poor vergüenza o distraiga.
  ¿Quién mejor que tus amigos para promocionarte?, Navega por toda la red de la
  página y encuеntra a usuаrios con gսstos afines como los
  tuyos y, seguidamente, añádelos como amigos|¿Deseas saber como ganar
  liukes en instagram? Probablemente has visto que la gente pone muchos tags еn eѕta red ѕocial
  y te habrás preguntaԁo el porqué. Yo te loo expliсo: los tags
  atraen a personas y robots quе ven tus fotografías y sii les parecn interesantes,
  les dan me gustɑ. Otrass veces eѕ simpⅼemente a fіn de գuе llos veas ʏ les des mee gusta ɑ
  sus fotоgrafías, mas el еfecto es eel mismo.|

 • پیوند نظر Veta سه شنبه، 17 آذر 1394 ساعت 00:50 ارسال شده توسط Veta

  Buyer has big number of opinions and they are fully agreed that Forskolin Fit Pro works.

 • پیوند نظر Louise شنبه، 14 آذر 1394 ساعت 01:24 ارسال شده توسط Louise

  The U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS)
  reported that job alternatives for court reporters had
  been predicted to extend 10% from 2012-2022, which was
  about as quick as average. Based on the BLS, federal laws require
  that new broadcasting be captioned for hearing impaired and Spanish-talking populations, which was expected to increase
  the need for stenographers educated in realtime captioning.

 • پیوند نظر Thomas شنبه، 30 آبان 1394 ساعت 20:03 ارسال شده توسط Thomas

  Most people think it's important to spend a whole lot of dollars on software program, studio gear
  and hardware to sound pro. But with in the present day's
  expertise that is all simply B.S!

 • پیوند نظر http://james4neq9jblog.blogactivos.com/ جمعه، 08 آبان 1394 ساعت 11:36 ارسال شده توسط http://james4neq9jblog.blogactivos.com/

  I used your routine and options as a information line and formulated my own with some awesome results!

 • پیوند نظر christmas cards جمعه، 17 مهر 1394 ساعت 02:39 ارسال شده توسط christmas cards

  Not a lot. An excellent instance of not holding something,
  even when you acquire it but by no means used it.

 • پیوند نظر Silas يكشنبه، 12 مهر 1394 ساعت 00:39 ارسال شده توسط Silas

  How usually do you visit a internet web site from
  your mobile device by directly typing the address?

<< ابتدا < قبلی 1 2 بعدی > انتها >>

نظر دادن

فیلدهای ستار دار * حتماً تکمیل گردد

محصولات Bitdefender

Plus1

Intenet-Securitypp

Total1

reverse phone lookup