• عضویت
صفحه اصلی
نتایج بررسی عملکرد آنتی ویروس ها ی جهان در سال 2013 در سایت AV-Test
PDF
چاپ
نامه الکترونیک
امتیاز کاربر: / 5
بدخوب 

نتایج بررسی عملکرد آنتی ویروس ها ی جهان در سال 2013

AV-Test سایت

 

 

سازنده و محصول بررسی شده توسط حفاظت تعمیر کارایی پلت فرم
AhnLab: V3 Internet Security 8.0
حفاظت 2.0/6.0
تعمیر 3.5/6.0
کارایی 4.5/6.0
Windows 8
Avast: Free AntiVirus 7.0
حفاظت 5.5/6.0
تعمیر 3.5/6.0
کارایی 6.0/6.0
Windows 8
AVG: Anti-Virus Free Edition 2013
حفاظت 5.5/6.0
تعمیر 4.5/6.0
کارایی 5.5/6.0
Windows 8

AVG: Internet Security

2013

حفاظت 5.5/6.0
تعمیر 4.0/6.0
کارایی 5.5/6.0
Windows 8

Avira: Internet Security

2013

حفاظت 4.0/6.0
تعمیر 4.0/6.0
کارایی 4.5/6.0
Windows 8
Bitdefender: Internet Security 2013
حفاظت 6.0/6.0
تعمیر 5.0/6.0
کارایی 6.0/6.0
Windows 8
BullGuard: Internet Security 13.0
حفاظت 6.0/6.0
تعمیر 5.0/6.0
کارایی 5.5/6.0
Windows 8
Check Point: ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall 11.0
حفاظت 3.5/6.0
تعمیر 5.5/6.0
کارایی 6.0/6.0
Windos 8
Comodo: Internet Security Premium 6.0
حفاظت 3.5/6.0
تعمیر 3.5/6.0
کارایی 3.0/6.0
Windows 8
ESET: Smart Security 6.0
حفاظت 5.0/6.0
تعمیر 3.5/6.0
کارایی 6.0/6.0
Windows 8
F-Secure: Internet Security 2013
حفاظت 6.0/6.0
تعمیر 4.0/6.0
کارایی 4.5/6.0
Windows 8

G Data: InternetSecurity

2013

حفاظت 6.0/6.0
تعمیر 4.0/6.0
کارایی 5.5/6.0
Windows 8
GFI: VIPRE Internet Security 2013
حفاظت 4.5/6.0
تعمیر 3.0/6.0
کارایی 5.5/6.0
Windows 8
Kaspersky: Internet Security 2013
حفاظت 6.0/6.0
تعمیر 4.5/6.0
کارایی 5.5/6.0
Windows 8
Lavasoft: Ad-Aware Pro Security 10.4
حفاظت 4.5/6.0
تعمیر 3.0/6.0
کارایی 5.5/6.0
Windows 8

McAfee: Internet Security

2013

حفاظت 4.5/6.0
تعمیر 2.0/6.0
کارایی 6.0/6.0
Windows 8

MicroWorld: eScan Internet Security Suite 14.0

حفاظت 5.5/6.0
تعمیر 2.0/6.0
کارایی 4.5/6.0
Windows 8

Norman: Security Suite Pro 10.0

حفاظت 4.0/6.0
تعمیر 3.0/6.0
کارایی 5.0/6.0
Windows 8
Panda Security: Cloud Antivirus FREE 2.1
حفاظت 4.5/6.0
تعمیر 4.0/6.0
کارایی 6.0/6.0
Windows 8

PC Tools: Internet Security 2012

حفاظت 3.5/6.0
تعمیر 3.5/6.0
کارایی 5.5/6.0
Windows 8
Qihoo: 360 Antivirus 4.0
حفاظت 5.0/6.0
تعمیر 4.5/6.0
کارایی 5.5/6.0
Windows 8
Symantec: Norton Internet Security 2013
حفاظت 5.5/6.0
تعمیر 4.0/6.0
کارایی 6.0/6.0
Windows 8
Tencent: PC Manager 7.4
حفاظت 4.0/6.0
تعمیر 5.5/6.0
کارایی 6.0/6.0
Windows 8
Trend Micro: Titanium Maximum Security 2013
حفاظت 6.0/6.0
تعمیر 4.5/6.0
کارایی 5.0/6.0
Windows 8
Webroot: SecureAnywhere Complete 8.0
حفاظت 5.0/6.0
تعمیر 6.0/6.0
کارایی 4.5/6.0
Windows 8
Microsoft: Windows Defender 4.0 Baseline
حفاظت 2.0/6.0
تعمیر 3.5/6.0
کارایی 6.0/6.0
Windows 8

منبع :

http://www.av-test.org

 
reverse phone lookup