• عضویت
صفحه اصلی
تست جدید سایت av-test.org در پلتفرم XP
PDF
چاپ
نامه الکترونیک
امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 

 

تست جدید سایت av-test.org در پلتفرم XP

 

سازنده و محصول بررسی شده توسط حفاظت تعمیر کارایی پلت فرم
AhnLab: V3 Internet Security 8.0
حفاظت 2.0/6.0
تعمیر 4.0/6.0
کارایی 5.0/6.0
XP
Avast: Free AntiVirus 8.0
حفاظت 5.0/6.0
تعمیر 4.5/6.0
کارایی 6.0/6.0
XP
AVG: Anti-Virus Free Edition 2013
حفاظت 4.5/6.0
تعمیر 5.0/6.0
کارایی 5.5/6.0
XP

AVG: Internet Security

2013

حفاظت 4.5/6.0
تعمیر 4.5/6.0
کارایی 5.5/6.0
XP

Avira: Internet Security

2013

حفاظت 4.0/6.0
تعمیر 3.5/6.0
کارایی 5.0/6.0
XP
Bitdefender: Internet Security 2013
حفاظت 6.0/6.0
تعمیر 5.0/6.0
کارایی 6.0/6.0
XP
BullGuard: Internet Security 13.0
حفاظت 6.0/6.0
تعمیر 5.0/6.0
کارایی 5.5/6.0
XP
Check Point: ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall 11.0
حفاظت 2.5/6.0
تعمیر 4.0/6.0
کارایی 6.0/6.0
XP
Comodo: Internet Security Premium 6.0
حفاظت 6.0/6.0
تعمیر 4.0/6.0
کارایی 2.5/6.0
XP
ESET: Smart Security 6.0
حفاظت 5.5/6.0
تعمیر 3.0/6.0
کارایی 4.5/6.0
XP
F-Secure: Internet Security 2013
حفاظت 6.0/6.0
تعمیر 4.0/6.0
کارایی 5.5/6.0
XP

G Data: InternetSecurity

2013

حفاظت 5.5/6.0
تعمیر 3.5/6.0
کارایی 5.5/6.0
XP
GFI: VIPRE Internet Security 2013
حفاظت 3.5/6.0
تعمیر 3.5/6.0
کارایی 5.5/6.0
XP
Kaspersky: Internet Security 2013
حفاظت 6.0/6.0
تعمیر 3.5/6.0
کارایی 5.5/6.0
XP
Kingsoft: Antivirus 2013
حفاظت 4.5/6.0
تعمیر 3.0/6.0
کارایی 5.0/6.0
XP

McAfee: Internet Security

2013

حفاظت 4.5/6.0
تعمیر 2.5/6.0
کارایی 5.5/6.0
XP

MicroWorld: eScan Internet Security Suite 14.0

حفاظت 6.0/6.0
تعمیر 2.5/6.0
کارایی 5.5/6.0
XP

Norman: Security Suite Pro 10.0

حفاظت 4.5/6.0
تعمیر 3.5/6.0
کارایی 5.0/6.0
XP
Panda Security: Cloud Antivirus FREE 2.1
حفاظت 4.5/6.0
تعمیر 4.5/6.0
کارایی 5.5/6.0
XP

PC Tools: Internet Security 2012

حفاظت 5.0/6.0
تعمیر 3.5/6.0
کارایی 5.5/6.0
XP
Qihoo: 360 Antivirus 4.0
حفاظت 5.0/6.0
تعمیر 4.0/6.0
کارایی 5.5/6.0
XP
Symantec: Norton Internet Security 2013
حفاظت 6.0/6.0
تعمیر 4.0/6.0
کارایی 6.0/6.0
XP
Tencent: PC Manager 7.4
حفاظت 4.0/6.0
تعمیر 5.0/6.0
کارایی 6.0/6.0
XP
Trend Micro: Titanium Maximum Security 2013
حفاظت 5.5/6.0
تعمیر 3.0/6.0
کارایی 5.5/6.0
XP
Webroot: SecureAnywhere Complete 8.0
حفاظت 4.5/6.0
تعمیر 6.0/6.0
کارایی 4.5/6.0
XP
Microsoft: Windows Defender 4.0 Baseline
حفاظت 1.0/6.0
تعمیر 4.5/6.0
کارایی 6.0/6.0
XP

منبع :

http://www.av-test.org

 
reverse phone lookup